Trueque y moneda social.

Trueque y moneda social.
Introducció Diuen que vivim temps de crisi, però no és real. Es tracta d’una crisi sistèmica, de model, generada com a conseqüència de la necessitat d’establir noves posicions sobre el taulell, recuperar les cartes marcades i tornar-les a repartir per iniciar un joc més lucratiu. La crisi financera, del deute sobirà i l’esclat de la ...